top of page

Workshops

Sònia Gardés té més de deu anys d'experiència en facilitació de tallers per a la comunitat en tota la seva diversitat, incloent formació per a adults, infants, gent amb diversitat funcional, persones en risc d'exclusió social, persones dins l'espectre autista i dones migrants, entre d'altres.

Sempre en constant recerca sobre com connectar les arts amb la justícia social i l'empoderament de les comunitats, la Sònia està formada en facilitació per a adults i infants, utilitzant eines de la comunicació no violenta i l'escolta activa. Durant els darrers anys, Gardés s'ha format amb organitzacions com Tripod, Training for Change, o l'Escola Lliure El Sol, a més d'altres organitzacions dins les arts, com el Village Storytelling Centre, la Federation for European Storytelling o Puppet Animation Scotland.

Objectora pot dissenyar tallers a mida utilitzant les arts per empoderar i inspirar persones de comunitats diverses, però aquí pots trobar una sel·lecció de tallers oferts per Sònia Gardés en el passat.

- Taller i direcció de titelles per a persones amb diversitat funcional. Cutting Edge Theatre. Fife, 2019-2020

Taller de Narració assistint grups diversos, incloent infants dins l'espectre autista. The Village Storytelling Centre. Glasgow, 2019-2020

- Narració per a pares, mares i tutores legals. Dr Bell's Family Centre Edinburgh, 2018

- Manipulació de titelles per a infants. Scottish Youth Theatre. Glasgow, 2018

- Narració per a dones Migrants. Glasgow Women's Library i Clan Macondo. Glasgow, 2018

- Projectes de la Creació Artística i Taller d'Escultura. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 2013-2015

bottom of page